ترتیب بر اساس:
عبدالحسین خسروپناه، حسن اسماعیل پورنیازی، حسن پناهی آزاد، مهدی عبداللهی، عبدالله محمدی، بهروز محمدی منفرد، رضا میرزایی، امیر عباس رجبی (ویراستار) عبدالحسین خسروپناه
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 شهریور 1399
250000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی آزاد عبدالحسین خسروپناه
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 14 دی 1388
570000 ریال
عبدالحسین خسروپناه، حسن پناهی آزاد عبدالحسین خسروپناه
ناشر: امیرکبیر - 7 مهر 1389
75000 ریال
حسن پناهی آزاد (محقق) حسن پناهی آزاد (محقق)
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - بهمن 1394
300000 ریال
حسن پناهی آزاد حسن پناهی آزاد
ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) - 4 تیر 1392
130000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد