ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم)، محمدرضا نیکخو (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 24 فروردین 1402
3500000 ریال 3150000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
سیدنی آلن شولتس، دوان شولتس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) سیدنی آلن شولتس
ناشر: دوران - 12 فروردین 1401
2400000 ریال 2040000 ریال
لاورنس اس میرز، گلن گامست، ا.جی گارینو، مجتبی حبیبی (مترجم)، بلال ایزانلو (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم)، حمیدرضا حسن آبادی (مترجم) لاورنس اس میرز
ناشر: رشد - 1401
4600000 ریال 4140000 ریال
حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد - 1400
3500000 ریال 3150000 ریال
ا. رادنی نرس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، باقر ثنایی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم) ا. رادنی نرس
ناشر: سخن - 17 مهر 1389
2300000 ریال 1955000 ریال
آلن کار، باقر ثنائی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، حسن پاشاشریفی (مترجم) آلن کار
ناشر: سخن - 1399
4500000 ریال 3825000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 25 بهمن 1396
2900000 ریال 2610000 ریال
فردریک نیکلز کرلینجر، حسن پاشا شریفی (مترجم) فردریک نیکلز کرلینجر
ناشر: آوای نور - 17 اسفند 1398
870000 ریال 783000 ریال
حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 23 شهریور 1400
1900000 ریال 1615000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 30 فروردین 1402
3900000 ریال 3315000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 3 آبان 1400
3500000 ریال 1750000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 15 اسفند 1389
3000000 ریال 2700000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 18 اسفند 1400
2900000 ریال 2465000 ریال
رابرت گیبسن، ماریان میشل، باقر ثنائی (مترجم)، ستیلا علاقبند (مترجم)، احمد احمدی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم) رابرت گیبسن
ناشر: بعثت - 11 تیر 1391
2700000 ریال 2430000 ریال
جان مک لئود، حسن پاشاشریفی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) جان مک لئود
ناشر: سخن - 16 مرداد 1391
1200000 ریال 1020000 ریال
نمایش 1 - 15 از 42 مورد