ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم)، محمدرضا نیکخو (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 13 دی 1401
3000000 ریال 2850000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 12 اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
سیدنی آلن شولتس، دوان شولتس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) سیدنی آلن شولتس
ناشر: دوران - 4 آذر 1401
2400000 ریال 1750000 ریال
لاورنس اس میرز، گلن گامست، ا.جی گارینو، حمیدرضا حسن آبادی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، بلال ایزانلو (مترجم)، مجتبی حبیبی (مترجم) لاورنس اس میرز
ناشر: رشد - 23 مهر 1399
3000000 ریال 2850000 ریال
حسن پاشا شریفی، نسترن شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: رشد - 21 مرداد 1400
2600000 ریال 2470000 ریال
آلن کار، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، باقر ثنائی (مترجم) آلن کار
ناشر: سخن - 1399
2500000 ریال 1200000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 18 اسفند 1400
1450000 ریال 1377500 ریال
حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 23 شهریور 1400
1600000 ریال 1520000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 9 آبان 1396
2500000 ریال 2375000 ریال
حسن پاشاشریفی حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - 3 آبان 1400
1750000 ریال 1662500 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - 15 اسفند 1389
3000000 ریال 2850000 ریال
حسن پاشا شریفی حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - 18 اسفند 1400
1450000 ریال 1377500 ریال
جان مک لئود، حسن پاشاشریفی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) جان مک لئود
ناشر: سخن - 16 مرداد 1391
1200000 ریال 1080000 ریال
بیل مک هنری، کاترین سی، مک کلاسکی، جیم مک هنری، حسن پاشاشریفی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم) بیل مک هنری
ناشر: رشد - 29 دی 1400
1150000 ریال 1035000 ریال
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 26 شهریور 1400
3000000 ریال 2850000 ریال
ا. رادنی نرس، حسن پاشاشریفی (مترجم)، علیرضا بوستانی پور (مترجم)، احمد حیدرنیا (مترجم)، باقر ثنایی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم) ا. رادنی نرس
ناشر: سخن - 17 مهر 1389
1200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 37 مورد