ترتیب بر اساس:
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم)، کیوان افشار (ویراستار) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - 28 آبان 1401
350000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
سالی براون، هلن هورن، فرخ لقا رئیس دانا (مترجم)، حسن نصیرنیا (ویراستار) سالی براون
ناشر: قدیانی - 14 فروردین 1391
500000 ریال
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 بهمن 1398
120000 ریال
رابرت رمزی، حسن نصیرنیا (مترجم) رابرت رمزی
ناشر: قدیانی - 11 مرداد 1388
90000 ریال
مارتین جان گاردنر، حسن نصیرنیا (مترجم)، محمدهادی شفیعیها (ویراستار) مارتین جان گاردنر
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 22 مهر 1385
26000 ریال
سالی براون، فیلیپ ریس، برندا اسمیت، فرخ لقا رئیس دانا (مترجم)، حسن نصیرنیا (مترجم) سالی براون
ناشر: قدیانی - 1381
12500 ریال
حسن نصیرنیا حسن نصیرنیا
ناشر: مدرسه - 1382
8500 ریال
ناشر: مدرسه برهان - 1381
5000 ریال
ویل شورتز، حسن نصیرنیا (مترجم) ویل شورتز
ناشر: مدرسه - 1382
8600 ریال
پیتر نیوول، حسن نصیرنیا (مترجم)، حمید گروگان (بازنویسی) پیتر نیوول
ناشر: سبز خامه - 6 خرداد 1385
6000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد