ترتیب بر اساس:
ناتانیل هاثورن، حسن مسعودی (مترجم) ناتانیل هاثورن
ناشر: نیلوفر - 6 شهریور 1392
750000 ریال 480000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 26 مهر 1402
450000 ریال
مهرداد عباسی، حسن مسعودی مهرداد عباسی
ناشر: حسن مسعودی - شهریور 1396
280000 ریال
علی متدین (مترجم)، امیرحسین محوی (مترجم)، حسن مسعودی (مترجم) علی متدین (مترجم)
ناشر: نور گیتی - 15 دی 1392
40000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد