ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - 1392
2250000 ریال 2025000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
محمدتقی مصباح، حسن صادقی (تهیه و تنظیم)، محمود فتحعلی (زیرنظر) محمدتقی مصباح
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1393
3980000 ریال 3582000 ریال
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات - فروردین 1388
1390000 ریال 1251000 ریال
محمدتقی مصباح یزدی، حسن صادقی(تهیه و تنظیم) محمدتقی مصباح یزدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
300000 ریال 270000 ریال
حسن صادقی حسن صادقی
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین - 1393
790000 ریال 711000 ریال
ناشر: دانشگاه جامع امام حسین - 1391
130000 ریال 117000 ریال
حسن صادقی، سیدمحمدمهدی طباطبایی، محمد آرشی، محمدرضا ربیعی (ویراستار) حسن صادقی
ناشر: دانشگاه صنعتی شاهرود - اسفند 1398
500000 ریال 450000 ریال
جهانگیر بیابانی، حسن صادقی (ویراستار) جهانگیر بیابانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1398
290000 ریال
اصغر ابوالحسنی، ابراهیم بهرامی نیا، حسن صادقی (ویراستار) اصغر ابوالحسنی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1393
140000 ریال
علیرضا تمیزی، حسن صادقی (ویراستار) علیرضا تمیزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1398
520000 ریال
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - آبان 1391
350000 ریال
حسن صادقی، پرویز رفعتی حسن صادقی
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع) - فروردین 1388
930000 ریال
حسن صادقی حسن صادقی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - تیر 1387
6000 ریال
ناشر: پیام رسان - آذر 1392
50000 ریال
حسن صادقی حسن صادقی
ناشر: فرهنگ شناسی - مرداد 1397
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد