ترتیب بر اساس:
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: علم - آبان 1401
2250000 ریال 1912500 ریال
ناشر: آدینه - دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: نشر چشمه - آذر 1399
2900000 ریال 2610000 ریال
حسن ذوالفقاری، بهروز صفرزاده (ویراستار) حسن ذوالفقاری
ناشر: فاطمی - آبان 1401
2200000 ریال 1870000 ریال
حسن ذوالفقاری، بهروز صراف (ویراستار) حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1392
250000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1399
5800000 ریال 5220000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: چرخ - شهریور 1394
5500000 ریال 4950000 ریال
مارلین شلتون، حسن ذوالفقاری (مترجم) مارلین شلتون
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - تیر 1391
300000 ریال 270000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه رازی - بهمن 1394
95000 ریال 85500 ریال
پروفسور راجرجی .بری، آیلین ا.هال مک کیم، حسن ذوالفقاری (مترجم) پروفسور راجرجی .بری
ناشر: دانشگاه رازی - 1394
200000 ریال 180000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: دانشگاه رازی - اسفند 1393
200000 ریال 180000 ریال
محمدعلی حبله رودی، حسن ذوالفقاری(مصحح)، زهرا غلامی(مصحح) محمدعلی حبله رودی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - خرداد 1402
8500000 ریال 7650000 ریال
حسن ذوالفقاری حسن ذوالفقاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1401
1540000 ریال
ناشر: نشر چشمه - فروردین 1391
1200000 ریال
مکتبی شیرازی، پرویز ارسطو (به اهتمام)، حسن ذوالفقاری (به اهتمام) مکتبی شیرازی
ناشر: نشر چشمه - تیر 1389
54000 ریال
ناشر: نشر چشمه - آذر 1399
730000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد