ترتیب بر اساس:
محمد کشوری، حسن جعفری حاجتی، عماد صفرنژادبروجنی (ویراستار)، ساناز یوسفی(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) محمد کشوری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - اسفند 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
کال نیوپورت، بابک یاپیر رشتی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - 1402
480000 ریال 384000 ریال
موسی اکبری، حسن جعفری حاجتی، عماد صفرنژادبروجنی (ویراستار)، سینا محمدی (ویراستار)، امیر محمدبیگی(زیرنظر)، لیلا صالح پور(گرافیست)، مسعود علیزاده(گرافیست) موسی اکبری
ناشر: خیلی سبز وابسته به شرکت نشر توسعه خیلی سبز - فروردین 1403
590000 ریال 531000 ریال
علیرضا اسدی، محمدجواد سه دهی، حمید سودیان طهرانی، مصطفی کریمی (ویراستار)، حسن جعفری حاجتی (ویراستار)، موسی اکبری (ویراستار)، زهرا گل منش (ویراستار)، لیلا صالح پور(گرافیست)، انسیه ترکمان(گرافیست)، فرناز ابوالحسنی(گرافیست) علیرضا اسدی
ناشر: خیلی سبز - 1402
5200000 ریال 4680000 ریال
حسن جعفری حاجتی، امیر محمدبیگی(زیرنظر) حسن جعفری حاجتی
ناشر: خیلی سبز - بهمن 1397
50000 ریال
موسی اکبری، حسن جعفری حاجتی موسی اکبری
ناشر: خیلی سبز - بهمن 1397
50000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد