ترتیب بر اساس:
حسن ابوالقاسمی، حمید گلکاری، آرمن کچاریان، مصطفی شریفیان، علی ربانی، غلامرضا خاتمی، سیدحسن تنکابنی، سید ابوالفضل افجه ای، سعید اصلان آبادی، سیداصغر ساداتیان حسن ابوالقاسمی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 26 شهریور 1398
3900000 ریال 3510000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
دیوید گرین، کریستوفر لادلم، حسن ابوالقاسمی (مترجم)، مجتبی اشرفی (مترجم)، رحمان علیزادیان (مترجم) دیوید گرین
ناشر: زهد - 15 مرداد 1386
16000 ریال
غلامرضا پورحیدری، حسن ابوالقاسمی، سیدمحمدمهدی مدرسی، هادی ساعی پور غلامرضا پورحیدری
ناشر: اسپند هنر - 20 مهر 1384
11000 ریال
ریچارد برمن، رابرت کلیگمن، والدوامرسون نلسون، حسن ابوالقاسمی (مترجم) ریچارد برمن
ناشر: شهرآب - 1382
98000 ریال
آندرو لاالفتریو، مایکل آنکاستینیوتیس، افشان شیرکوند (مترجم)، حسن ابوالقاسمی (زیرنظر)، محمود هادی پوردهسال (زیرنظر) آندرو لاالفتریو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 18 فروردین 1388
آندرو لاالفتریو، مایکل آنکاستینیوتیس، افشان شیرکوند (مترجم)، حسن ابوالقاسمی (زیرنظر)، محمود هادی پوردهسال (زیرنظر) آندرو لاالفتریو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 18 فروردین 1388
آندرو لاالفتریو، مایکل آنکاستینیوتیس، افشان شیرکوند (مترجم)، حسن ابوالقاسمی (زیرنظر)، محمود هادی پوردهسال (زیرنظر) آندرو لاالفتریو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 18 فروردین 1388
سیداصغر ساداتیان، حسن ابوالقاسمی، سعید اصلان آبادی، حمید گلکاری، سیدابوالفضل افجه ای، سیدحسن تنکابنی، غلامرضا خاتمی، علی ربانی، مصطفی شریفیان، آرمن کچاریان سیداصغر ساداتیان
ناشر: نور دانش - 5 اردیبهشت 1385
128000 ریال
سعیدرضا رحمدار، مهدی شادنوش، علیرضا زالی (زیرنظر)، حسن ابوالقاسمی (زیرنظر) سعیدرضا رحمدار
ناشر: تحفه - 21 تیر 1385
49000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد