ترتیب بر اساس:
نایجل تالیس، جان کرتیس، مهرنوش ده بزرگی (مترجم)، حسن بلانی (مترجم)، حسنا اقبالی (مترجم) نایجل تالیس
ناشر: دبیر - 12 شهریور 1392
200000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
وین دبلیو. دایر، حسنا اقبالی (مترجم) وین دبلیو. دایر
ناشر: ملینا - 16 شهریور 1399
200000 ریال
حسنا اقبالی حسنا اقبالی
ناشر: چاف - 17 فروردین 1392
25000 ریال
حسنا اقبالی حسنا اقبالی
ناشر: الینا - 29 آذر 1391
32000 ریال
آدل فابر، الین مازلیش، فاطمه دهقانی (مترجم)، حسنا اقبالی (مترجم) آدل فابر
ناشر: سروش گستر - 23 اسفند 1390
50000 ریال
ترزا گیودیس، مریم سلاحی (مترجم)، مهشید آریایی (مترجم)، حسنا اقبالی (مترجم) ترزا گیودیس
ناشر: گلریز، انسان برتر - 26 بهمن 1392
90000 ریال
کریم حاجی، آرش نصیرزاده (مترجم)، حسنا اقبالی (مترجم) کریم حاجی
ناشر: گلستان، ماشی - 6 خرداد 1391
30000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد