ترتیب بر اساس:
حسام الدین جلالی طهرانی، حسام الدین اژدری، عماد صفرنژاد، سنا فیروزه (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار)، ثنا فیروزه (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: مهر و ماه نو - آبان 1402
690000 ریال 621000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، احمدرضا عطایی، محمد تفقدی، محمدامین جزینی (ویراستار)، محمد قاسمی (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: مهر و ماه نو - دی 1402
4200000 ریال 3780000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، مرجان نژادایران (ویراستار)، شبیر قنبری (ویراستار)، محمدصدرا فراست کیش (ویراستار)، نگار کاتبی (ویراستار)، مصطفی کرمی (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: مهر و ماه نو - مرداد 1402
3200000 ریال 2880000 ریال
امیر زراندوز، محمدرضا امیری، محمدجواد محسنی، فرشاد ابوالقاسمی، علی عطری، محمدرضا لمسه چی، عماد فیض آبادی، فروغ تیموریان، محمدمهدی مددی، پیمان بیگدلی، آزیتا بیدقی، مبینا تاجیک، سیده ضحی سکاکی، سیمین زاهدی، مهران ترکمان، وهاب اصغری، روح الله گلشن، جواد پوران، الناز گنجکار، مینا معبودی، حسام الدین جلالی طهرانی، محمد تفقدی، طاهره کریمی، میترا چینی ساز، امیر محمدبیگی، خسرو محمدزاده، سعید عزیزخانی، ابوالفضل قاضی، علیرضا بدیع، سعید اقاسی، حنیف افخمی، حسین خاکساری نوری، محسن پیرحسینلو، احسان ترکمن، پیمان کشاورز، الهه مسیح خواه، حجت عمویی، محمدحسین عبدالهی، مسعود محمدی خانقاه، محمدصادق خادم قائمی، شهرام امامی، بهروز یحیی، سیدحسام الدین جلالی طهرانی، مجتبی علی اکبر، آمنه ضرابی ها، مهدی بادامه (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، ضیمران حسین خانی (ویراستار)، ریحانه زینلی (ویراستار)، افسانه محبوب (ویراستار)، سودابه زادخدمت (ویراستار) امیر زراندوز
ناشر: مهر و ماه نو - فروردین 1402
4200000 ریال 3780000 ریال
ثنا فیروزه، نیما جواهری، نازنین زینب عباسی، حسین عرفاتی، فاطمه سادات شریف زاده، حسام اژدری، حسام الدین جلالی طهرانی، محمدرضا بیات، ساعده نمازی (ویراستار) ثنا فیروزه
ناشر: مهر و ماه نو - اردیبهشت 1399
1290000 ریال
عماد فیض آبادی، مهران ترکمان، وهاب اصغری، سیدهادی هاشمی، مهدی احمدی، میرحسین زاهدی، محمدرضا لمسه چی، علی عطری، علیرضا بدیع، محمد تهرانی، امیر زراندوز، محمد فضایلی، فرشاد ابوالقاسمی، محمدجواد محسنی، حسین خاکساری نوری، امیر محمدبیگی، میترا چینی ساز، بهروز یحیی، علیرضا کاهیدوند، مینا معبودی، پیمان بیگدلی، آزیتا بیدقی، الهام رضایی، حسام الدین جلالی طهرانی، ضحی سکاکی، سیمین زاهدی، کبری ملکی (ویراستار)، مرجان نژادایران (ویراستار)، کبری مهدی خانی (ویراستار)، مرجان نوبخت (ویراستار)، زهرا عزیزی (ویراستار)، منیره فراهانی (ویراستار)، فهیمه اسدی (ویراستار)، الهام مقدادیان (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست) عماد فیض آبادی
ناشر: مهر و ماه نو - اسفند 1401
400000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، افسانه محمدی (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: بین المللی گاج - خرداد 1395
70000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، زهره شبانی (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1397
170000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: بین المللی گاج - آبان 1397
490000 ریال
حسام الدین جلالی طهرانی، مبینا تاجیک (ویراستار) حسام الدین جلالی طهرانی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1397
350000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد