ترتیب بر اساس:
حامد اختیاری، تارا رضاپور حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 29 خرداد 1401
790000 ریال 750500 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: مهرسا - 4 بهمن 1401
980000 ریال 931000 ریال
طاهره مهدوی خانی، حامد اختیاری (مقدمه) طاهره مهدوی خانی
ناشر: مهرسا - آذر 1394
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: مهرسا - 8 فروردین 1400
450000 ریال 250000 ریال
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1397
500000 ریال 450000 ریال
حامد اختیاری، تارا رضاپور، محسن فرهادی(گرافیست) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 10 فروردین 1400
650000 ریال 585000 ریال
سپیده بخت، حامد اختیاری (مقدمه) سپیده بخت
ناشر: مهرسا - اردیبهشت 1397
750000 ریال 300000 ریال
تارا رضاپور، حامد اختیاری تارا رضاپور
ناشر: مهرسا - 17 شهریور 1401
580000 ریال 551000 ریال
سپیده بخت(گردآورنده)، حامد اختیاری(گردآورنده) سپیده بخت(گردآورنده)
ناشر: مهرسا - 13 دی 1399
450000 ریال 405000 ریال
حامد اختیاری، فاطمه دهقانی آرانی، زهره بیرامی (ویراستار)، رضا پورحسین (مقدمه) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 27 بهمن 1392
120000 ریال 108000 ریال
حامد اختیاری، مریم پاییزی، زهره بیرامی (ویراستار) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 27 بهمن 1392
120000 ریال 108000 ریال
حامد اختیاری(گردآورنده)، سپیده بخت(گردآورنده) حامد اختیاری(گردآورنده)
ناشر: مهرسا - مهر 1396
400000 ریال 300000 ریال
ناشر: مهرسا - مهر 1397
500000 ریال 450000 ریال
تامی باروس، فاطمه صادقیان (ویراستار)، کریس رامیرس(تصویرگر)، جی پی گریگیوز(تصویرگر)، پیتر لیکالزی(تصویرگر)، الهام اسلامی اشلقی(تصویرگر)، حامد اختیاری(مقدمه) تامی باروس
ناشر: مهرسا - 11 مرداد 1399
750000 ریال 675000 ریال
ناشر: مهر و ماه، مهرسا - 17 فروردین 1401
790000 ریال 750500 ریال
نمایش 1 - 15 از 154 مورد