ترتیب بر اساس:
جین فرانکس، فریبرز فرید افشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم)، نوشین اله دینی(گرافیست) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - اردیبهشت 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
جین فرانکس، ویلیام اف. پاول، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مهر 1402
1100000 ریال 990000 ریال
جین فرانکس، مریم خسروشاهی (مترجم)، فریبرز فریدافشین (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مرداد 1392
500000 ریال 450000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - مهر 1399
650000 ریال
جین فرانکس، پگاه جلالی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - بهمن 1390
60000 ریال
جین فرانکس، سعید مادح خاکسار (مترجم)، محمدعلی کشاورز (زیرنظر) جین فرانکس
ناشر: قدیانی - خرداد 1392
90000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، حسن ساسانی (مترجم)، مجتبی طلوعی (مترجم)، مهدی داودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: سایه نیما - خرداد 1388
15000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، فریبرز فریدافشین (مترجم)، مریم خسروشاهی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: کتاب آبان - 1384
12000 ریال
جین فرانکس، افسونگر فراست (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بیهق کتاب - بهمن 1390
18000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، حسن ساسانی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بازتاب اندیشه - فروردین 1387
12000 ریال
جین فرانکس، حسن ساسانی (مترجم)، مجتبی طلوعی (مترجم) جین فرانکس
ناشر: سایه نیما - اردیبهشت 1387
15000 ریال
جین فرانکس، نسیم مدرسی (مترجم)، آوا سرجویی (مصحح)، مژگان همایونفر (مصحح) جین فرانکس
ناشر: اسلیمی - شهریور 1385
12000 ریال
جین فرانکس، ویلیام پاول، سعیده سعیدی (مترجم)، مهدی داوودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: پیام توسعه - تیر 1387
15000 ریال
جین فرانکس، سعید سعیدی (مترجم)، مهدی داوودی (مصحح) جین فرانکس
ناشر: پیام توسعه - تیر 1387
15000 ریال
جین فرانکس، افسونگر فراست (مترجم) جین فرانکس
ناشر: بیهق کتاب - اسفند 1387
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد