ترتیب بر اساس:
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام گلن کریگ
ناشر: دانش نگار - مهر 1393
3200000 ریال 2880000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
جیمزلیترپ مریام، گلن کریگ، محمدرضا افضلی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی - مهر 1392
290000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، علیرضا انتظاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) گلن کریگ
ناشر: نوپردازان - آذر 1390
220000 ریال
جیمز کرایگ، جیمزلیترپ مریام، علیرضا انتظاری (مترجم) جیمز کرایگ
ناشر: نوپردازان - اسفند 1393
2100000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1393
800000 ریال
جیمزلیترپ مریام، ال.جی. کریگ، بهرام پوستی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: متفکران - اردیبهشت 1392
480000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، فرشید علم بیگی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: زانیس، ناقوس اندیشه - اسفند 1388
60000 ریال
جیمزلیترپ مریام، گلن کریگ، سینا سینایی (مترجم)، علی سینایی (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: نما، جهان فردا - آذر 1392
1000000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، سینا سینایی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
180000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، فرشید علم بیگی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: زانیس، ناقوس اندیشه - اسفند 1388
60000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، علی سینایی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - مرداد 1389
100000 ریال
گری کریگ، جیمزلیترپ مریام، برایان هارپر، علی امین زاده (مترجم) گری کریگ
ناشر: نما، جهان فردا - شهریور 1387
30000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، سعید محجوب مقدس (مترجم) گلن کریگ
ناشر: سپاهان - خرداد 1390
100000 ریال
گلن کریگ، جیمزلیترپ مریام، اردشیر اطیابی (مترجم) گلن کریگ
ناشر: جویبار - شهریور 1390
300000 ریال
جیمزلیترپ مریام، اردشیر اطیابی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: جویبار - آبان 1389
150000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد