ترتیب بر اساس:
جیمزجی. کریست، حسین مسنن فارسی (مترجم)، یکتا سپاهی (ویراستار) جیمزجی. کریست
ناشر: پیدایش - 25 مرداد 1399
530000 ریال 424000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
جیمزجی. کریست، حسین مسنن فارسی (مترجم)، یکتا سپاهی (ویراستار) جیمزجی. کریست
ناشر: پیدایش - خرداد 1397
520000 ریال 468000 ریال
جیمزجی. کریست جیمزجی. کریست
ناشر: ایران بان - 12 خرداد 1398
700000 ریال 560000 ریال
جیمزجی. کریست، بهناز کمالی (مترجم) جیمزجی. کریست
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 21 تیر 1399
300000 ریال 240000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد