ترتیب بر اساس:
جک کنفیلد، داود نعمت اللهی (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: معیار اندیشه - 13 مرداد 1399
390000 ریال 351000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
جک کنفیلد، مهین خالصی (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: نسل نو اندیش - 20 آذر 1398
1499000 ریال 1349100 ریال
جک کنفیلد، نفیسه معتکف (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: درسا - 22 آبان 1398
430000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن جک کنفیلد
ناشر: البرز - 12 آذر 1398
890000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن، علی اکبر راستکارمحمودزاده (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: فروزش - 3 تیر 1399
490000 ریال
جک کنفیلد، گیتی شهیدی (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: نسل نو اندیش - 18 آبان 1398
999000 ریال
جک کنفیلد، امیرمحمد قدس شریفی (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: گرایش تازه - آبان 1397
269000 ریال
جانت سوئیتسر، جک کنفیلد، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) جانت سوئیتسر
ناشر: البرز - 1397
800000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن جک کنفیلد
ناشر: معیار علم - 24 خرداد 1399
950000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن، لس هیویت، فاطمه عبدالحمیدی (مترجم)، اعظم الله داد (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: رهنما - 14 اردیبهشت 1390
35000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن، سهیلا موسوی رضوی (مترجم)، ندا افتخار (مترجم)، علی ابوطالبی (ویراستار) جک کنفیلد
ناشر: نسل نو اندیش - 25 مهر 1390
94000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن جک کنفیلد
ناشر: نسل نو اندیش - 27 مهر 1399
799000 ریال
جک کنفیلد، مارک ویکتور هنسن، علی اکبر راستکارمحمودزاده (مترجم) جک کنفیلد
ناشر: خوروش - 3 تیر 1399
290000 ریال
جک کنفیلد، رام گانگلانی جک کنفیلد
ناشر: نسل نو اندیش - آذر 1394
179000 ریال
ناشر: عقیل - اسفند 1395
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 88 مورد