ترتیب بر اساس:
استنلی تی. امی، اسماعیل ذوقی (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) استنلی تی. امی
ناشر: دانشگاه تهران - 29 تیر 1390
105000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
کانی اچ. پلاملی، اسماعیل ذوقی (مترجم)، جمیله سالارآملی (مترجم) کانی اچ. پلاملی
ناشر: نوربخش - 9 آبان 1389
350000 ریال
دیوید کالینز، جوزف گریسی، روبرت هیوی، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، یوسف قراچه داغی (مترجم)، نگین نوری (مترجم) دیوید کالینز
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1397
850000 ریال
واندا بائردوبووسکا، آگنیشتکا بارتوشک، دانوتامالیکا گیگانتی، اسماعیل ذوقی (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم) واندا بائردوبووسکا
ناشر: پردیس باوران - 13 مهر 1387
128000 ریال
دیوید کالینز، جوزف گریسی، روبرت هیوی، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، یوسف قراچه داغی (مترجم)، نگین نوری (مترجم) دیوید کالینز
ناشر: دانشگاه تهران - آبان 1397
دیوید کالینز، جوزف گریسی، روبرت هیوی، حمید خانقاهی ابیانه (مترجم)، علی فضل آرا (مترجم)، نوردهر رکنی (مترجم)، محمدجواد قراگزلو (مترجم)، جمیله سالار آملی (مترجم)، یوسف قراچه داغی (مترجم)، نگین نوری (مترجم) دیوید کالینز
ناشر: دانشگاه تهران - 25 مرداد 1388
راجردبلیو جفلر، شوان پ مسونیر، جمیله سالارآملی (مترجم)، وحید لسان (مترجم) راجردبلیو جفلر
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - 22 فروردین 1391
150000 ریال
رامش سی. گوپتا، جمیله سالارآملی (مترجم)، علی بشیری دزفولی (مترجم)، طاهره علی اصفهانی(باهمکاری)، ریحانه خیری(باهمکاری)، مینا یزدی(باهمکاری)، مهدی مهرزاده(باهمکاری)، شمس السادات موسوی(باهمکاری)، فاطمه محمدخان(باهمکاری) رامش سی. گوپتا
ناشر: دانشگاه تهران - 23 شهریور 1398
3200000 ریال
رامش سی. گوپتا، جمیله سالارآملی (مترجم)، علی بشیری دزفولی (مترجم)، طاهره علی اصفهانی(باهمکاری)، ریحانه خیری(باهمکاری)، مینا یزدی(باهمکاری)، مهدی مهرزاده(باهمکاری)، شمس السادات موسوی(باهمکاری)، فاطمه محمدخان(باهمکاری) رامش سی. گوپتا
ناشر: دانشگاه تهران - 23 شهریور 1398
3200000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد