ترتیب بر اساس:
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 اردیبهشت 1401
370000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 شهریور 1400
180000 ریال
جمشید جداری عیوضی، اکرم مبارکی (ویراستار)، مجتبی یمانی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 آذر 1398
360000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1389
32000 ریال
ابوالفضل بهنیافر، محمدرضا ثروتی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) ابوالفضل بهنیافر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 18 اردیبهشت 1391
115000 ریال
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار)، نیره توکلی (ویرایشگر) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 بهمن 1387
350000 ریال
جمشید جداری عیوضی، فرج الله محمودی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1382
75000 ریال
جمشید جداری عیوضی، رحمت الله فرهودی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 14 آبان 1392
40000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 بهمن 1398
240000 ریال
فرج الله محمودی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) فرج الله محمودی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 مهر 1385
11180 ریال
جمشید جداری عیوضی، فرج الله محمودی، هوشنگ فرخجسته، حسن روحی پور، محمدرضا اختصاصی جمشید جداری عیوضی
ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع - 1381
40000 ریال
جمشید جداری عیوضی، رحمت الله فرهودی (ویراستار) جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1384
14690 ریال
علی اصغر رضوانی، جمشید جداری عیوضی (ویراستار) علی اصغر رضوانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 مهر 1390
13000 ریال
جمشید جداری عیوضی جمشید جداری عیوضی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1383
145000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد