ترتیب بر اساس:
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - آذر 1396
450000 ریال 405000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 فروردین 1396
900000 ریال
عباس قاسم زاده اقدم، جمال الدین جلالی پور عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 11 دی 1399
450000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 دی 1398
1700000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1397
150000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: صانعی شهمیرزادی - آذر 1394
190000 ریال
عباس قاسم زاده اقدم، علیرضا هنرور، جمال الدین جلالی پور، رضا نجاتی عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: دانشگاه شهید رجایی - 8 اردیبهشت 1400
400000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1395
95000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 شهریور 1393
70000 ریال
عباس قاسم زاده اقدم، جمال الدین جلالی پور عباس قاسم زاده اقدم
ناشر: مبنای خرد - 19 مرداد 1389
33000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: صانعی شهمیرزادی - آذر 1394
190000 ریال
جمال الدین جلالی پور جمال الدین جلالی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 شهریور 1393
85000 ریال
جمال الدین جلالی پور (شاعر) جمال الدین جلالی پور (شاعر)
ناشر: روزگار - مرداد 1394
95000 ریال
جمال الدین جلالی پور، فرهاد توحیدی (مترجم) جمال الدین جلالی پور
ناشر: واژه - 2 بهمن 1384
25000 ریال
جمال الدین جلالی پور (شاعر) جمال الدین جلالی پور (شاعر)
ناشر: طاعتی - 19 مهر 1393
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد