ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مهر 1399
700000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 مهر 1399
770000 ریال
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز - 6 دی 1393
148000 ریال
ویرژیل، جلال الدین کزازی (مترجم) ویرژیل
ناشر: نشر مرکز - 1390
288000 ریال
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 تیر 1388
280000 ریال
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز - 17 فروردین 1394
620000 ریال
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز - 1393
930000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1399
840000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 5 بهمن 1398
620000 ریال
جلال الدین کزازی جلال الدین کزازی
ناشر: نشر مرکز، نشر مرکز، کتاب ماد - 11 آذر 1392
620000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 11 شهریور 1399
650000 ریال
ابوالقاسم فردوسی، جلال الدین کزازی ابوالقاسم فردوسی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1395
410000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 30 دی 1398
1570000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 16 مهر 1398
650000 ریال
هومر، جلال الدین کزازی (مترجم) هومر
ناشر: نشر مرکز - 1 اردیبهشت 1399
1950000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد