محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
سیدنی الن شولتس، دوآن شولتس، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، علی اکبر سیف (مترجم)، خدیجه علی آبادی (مترجم) سیدنی الن شولتس
ناشر: دوران - آذر 1401
3950000 ریال 3555000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
آلن کار، باقر ثنائی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم) آلن کار
ناشر: سخن - بهمن 1399
4500000 ریال 4050000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هاویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - بهمن 1396
4500000 ریال 4050000 ریال
حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشا شریفی
ناشر: سخن - اسفند 1401
2900000 ریال 2610000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشا شریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - فروردین 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
ریچارد اس لازاروس، برنایس ان لازاروس، جعفر نجفی زند (مترجم) ریچارد اس لازاروس
ناشر: دانژه - فروردین 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
ناشر: سخن - تیر 1386
4500000 ریال 4050000 ریال
لارنس جی. گریم، پائول آر. یارنولد، ولی الله فرزاد (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم) لارنس جی. گریم
ناشر: رشد - بهمن 1396
700000 ریال 595000 ریال
کیت پانچ، حسن پاشا شریفی (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، خدیجه ابوالمعالی (مترجم) کیت پانچ
ناشر: تمدن علمی - مهر 1395
4950000 ریال 4455000 ریال
دبراآن بکرین، ای.بی. لوی، جعفر نجفی زند (مترجم) دبراآن بکرین
ناشر: دانژه - خرداد 1391
750000 ریال 675000 ریال
دانلسون فورسایت، جعفر نجفی زند (مترجم)، حسن پاشاشریفی (مترجم) دانلسون فورسایت
ناشر: دوران - آبان 1393
340000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، قدسی احقر (مترجم)، فریده دوکانه ای فرد (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - اسفند 1389
6500000 ریال
دانکن کرامر، دنیس هویت، حسن پاشاشریفی (مترجم)، جعفر نجفی زند (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم)، نسترن شریفی (مترجم)، داود معنوی پور (مترجم) دانکن کرامر
ناشر: سخن - خرداد 1388
285000 ریال
ساموئل فرانکلین، جعفر نجفی زند (مترجم) ساموئل فرانکلین
ناشر: سخن - اردیبهشت 1390
55000 ریال
حسن پاشاشریفی، جعفر نجفی زند حسن پاشاشریفی
ناشر: سخن - شهریور 1388
600000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد