محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جیمزجاستی نین موریه، حبیب اصفهانی (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1402
2350000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 1402
550000 ریال 440000 ریال
شرلی جکسون، آن تایلر، آن بیتی، ریموند کارور، جان آپدایک، توبایس ولف، کازوئو ایشی گورو، جعفر مدرس صادقی (مترجم) شرلی جکسون
ناشر: نشر مرکز - مهر 1402
1450000 ریال
محمدبن علی شمس تبریزی، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) محمدبن علی شمس تبریزی
ناشر: نشر مرکز - دی 1400
2200000 ریال
یحیی بن حبش سهروردی، جعفر مدرس صادقی (مترجم) یحیی بن حبش سهروردی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1402
925000 ریال
جیمزجاستی نین موریه، حبیب اصفهانی (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویراستار)، محمد گلبن(مقدمه) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: نگاه - آذر 1402
5250000 ریال 4725000 ریال
محمدبن محمود همدانی، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) محمدبن محمود همدانی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1402
3580000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - تیر 1397
1950000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - مرداد 1401
750000 ریال
محمدبن جریر طبری، جمعی ازعلمای ماوراءالنهر (مترجم)، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) محمدبن جریر طبری
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1402
2570000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - مهر 1402
1950000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1401
985000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - آذر 1401
1100000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - شهریور 1399
396000 ریال
جعفر مدرس صادقی جعفر مدرس صادقی
ناشر: نشر مرکز - بهمن 1397
195000 ریال
حسن بن علی نظام الملک، جعفر مدرس صادقی (ویراستار) حسن بن علی نظام الملک
ناشر: نشر مرکز - خرداد 1402
1920000 ریال
نمایش 1 - 15 از 49 مورد