ترتیب بر اساس:
شیائو ین لی، جبار علی ذاکری سردرودی (مترجم)، کاوه یوسفیان (مترجم)، زهرا صافی (مترجم) شیائو ین لی
ناشر: آدینه - 1396
750000 ریال 600000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1398
450000 ریال 405000 ریال
مرتضی اسماعیلی، جبارعلی ذاکری سردرودی، پریسا حاجی عبدالرزاق مرتضی اسماعیلی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - اسفند 1395
180000 ریال 162000 ریال
هی شیا، نان جانگ، وی وی گوئو، جبارعلی ذاکری سردرودی (مترجم)، مبین آقاخانی (مترجم)، چنگیز شهدی (مترجم) هی شیا
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - مرداد 1400
1250000 ریال 1125000 ریال
یونگ بین یانگ، جنگ داریائو، یین شنگ وو، جبارعلی ذاکری سردرودی (مترجم)، سیدعلی مسیبی (مترجم) یونگ بین یانگ
ناشر: آدینه - 1396
180000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی، مهرداد رضازاده جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت - 1394
210000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی، مهرداد رضازاده جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اردیبهشت 1386
40000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی، شهریار هماوندی، حسن محمدوند جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: طاهر - بهمن 1384
25000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی، فریبا لادیسلاو (مترجم) جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
30000 ریال
واسیلیوس پروفیلیدیس، جبارعلی ذاکری سردرودی (مترجم) واسیلیوس پروفیلیدیس
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - آذر 1398
310000 ریال
جبارعلی ذاکری سردرودی، مسعود فتحعلی جبارعلی ذاکری سردرودی
ناشر: جهانتاب - دی 1394
120000 ریال
موسسه آموزشی راه آهن آمریکا، جبارعلی ذاکری سردرودی (مترجم) موسسه آموزشی راه آهن آمریکا
ناشر: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران - مرداد 1396
45000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد