محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، عظیمه ایزدی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 5 اسفند 1391
160000 ریال 144000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 20 اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات استامپ، جانیس ال ریموند، کاظم اسلامی (مترجم) ال. کتلین ماهان
ناشر: جعفری - 24 بهمن 1391
55000 ریال
جانیس ال ریموند، ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات استامپ، سیده آمنه مجد (مترجم)، فرزانه نگهبان (مترجم)، ایراندخت نیکبخت جم (مترجم)، ندا فاضل (مترجم)، لیلا شفیعی نیک (مترجم)، حمیدرضا فرشچی (ویراستار) جانیس ال ریموند
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 9 تیر 1392
399000 ریال
سیلویااسکات استامپ، جانیس ال ریموند، ال. کتلین ماهان سیلویااسکات استامپ
ناشر: راز نهان - 6 مرداد 1392
70000 ریال
عظیمه ایزدی (مترجم)، نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) عظیمه ایزدی (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 6 اسفند 1391
140000 ریال
عظیمه ایزدی (مترجم)، نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) عظیمه ایزدی (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 6 اسفند 1391
190000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد