ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1400
4200000 ریال 3780000 ریال
کریس وارد، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) کریس وارد
ناشر: آدینه - 1400
280000 ریال 224000 ریال
دیویی چیمبرز، ثریا قزل ایاغ (مترجم) دیویی چیمبرز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - دی 1393
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1402
2420000 ریال 2057000 ریال
ثریا قزل ایاغ، اردشیر رستمی (تصویرگر) ثریا قزل ایاغ
ناشر: نشر چشمه - اردیبهشت 1390
25000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)، یوتا باوئر (تصویرگر)، سوزان برنر (تصویرگر) ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - آذر 1390
15000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم) ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - آذر 1390
18000 ریال
ناشر: درخت بلورین - دی 1385
8000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تدوین) ثریا قزل ایاغ (تدوین)
ناشر: درخت بلورین - دی 1385
8000 ریال
مارگرت کلارک، ثریا قزل ایاغ (مترجم) مارگرت کلارک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - بهمن 1386
24000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد