ترتیب بر اساس:
دیویی چیمبرز، ثریا قزل ایاغ (مترجم) دیویی چیمبرز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1 آذر 1393
40000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 مرداد 1400
990000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 5 اردیبهشت 1400
990000 ریال
ثریا قزل ایاغ، اردشیر رستمی (تصویرگر) ثریا قزل ایاغ
ناشر: نشر چشمه - 10 اردیبهشت 1390
25000 ریال
مارگرت کلارک، ثریا قزل ایاغ (مترجم) مارگرت کلارک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 27 بهمن 1386
24000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)، یوتا باوئر (تصویرگر)، سوزان برنر (تصویرگر) ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - 9 آذر 1390
15000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم) ثریا قزل ایاغ (تهیه و تنظیم)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان - 9 آذر 1390
18000 ریال
ناشر: درخت بلورین - 2 دی 1385
8000 ریال
ثریا قزل ایاغ (تدوین) ثریا قزل ایاغ (تدوین)
ناشر: درخت بلورین - 2 دی 1385
8000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد