ترتیب بر اساس:
تیم مارشال، امیرحسین مهدی زاده (مترجم)، فرمهر امیردوست (مترجم) تیم مارشال
ناشر: همان - آذر 1401
1950000 ریال 1755000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - شهریور 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
تیم مارشال، مرجان رضایی (مترجم)، سر جان اسکارلت(مقدمه) تیم مارشال
ناشر: نشر مرکز - تیر 1402
1885000 ریال
تیم مارشال، پریناز طالبی (مترجم)، امیرحسین مهدی زاده (ویراستار) تیم مارشال
ناشر: همان - اردیبهشت 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
میشائیل ارل هوف، تیم مارشال میشائیل ارل هوف
ناشر: مشکی - تیر 1398
5350000 ریال 4815000 ریال
میشائیل ارلهوف، تیم مارشال، علیرضا اژدری (مترجم)، حمید نقدبیشی (مترجم)، میثم دهقانی (مترجم)، سامیار راشد (مترجم)، سیدعلی مزارعی (مترجم) میشائیل ارلهوف
ناشر: دانشگاه پارس - اردیبهشت 1398
980000 ریال
میشائیل ارلهوف، تیم مارشال میشائیل ارلهوف
ناشر: پیدار - اردیبهشت 1397
600000 ریال
تیم مارشال، هستی صیادی (مترجم)، هوشنگ جیرانی (مترجم)، پرویز بیانی(گرافیست) تیم مارشال
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب) - بهمن 1401
1850000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد