ترتیب بر اساس:
تونی بوزان، ثریا شریفی (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - 1397
2599000 ریال 2209150 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
فلورین راسلر، تونی بوزان(مقدمه) فلورین راسلر
ناشر: آوند دانش - آذر 1398
2100000 ریال 1785000 ریال
تونی بوزان، مهین خالصی (مترجم)، غلامرضا بلوچ (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: میم - اردیبهشت 1398
2150000 ریال 1935000 ریال
تونی بوزان تونی بوزان
ناشر: پندار تابان - اسفند 1398
650000 ریال 585000 ریال
تونی بوزان، بهناز پیاده (مترجم) تونی بوزان
ناشر: پندار تابان - آذر 1398
1145000 ریال 1030500 ریال
تونی بوزان تونی بوزان
ناشر: پندار تابان - اسفند 1398
2575000 ریال 2317500 ریال
تونی بوزان، مریم سیاحی (مترجم) تونی بوزان
ناشر: آرایان - آذر 1399
950000 ریال 855000 ریال
تونی بوزان، زهره مستی (مترجم) تونی بوزان
ناشر: بوکتاب - تیر 1399
900000 ریال 810000 ریال
ناشر: بخشایش - آبان 1395
995000 ریال 895500 ریال
تونی بوزان، حبیب الله دعایی، ریچارد اسراییل تونی بوزان
ناشر: سنبله - 1381
40000 ریال 36000 ریال
تونی بوزان، مهدی قراچه داغی (مترجم) تونی بوزان
ناشر: پیکان - دی 1394
120000 ریال
تونی بوزان، گیتی شهیدی (مترجم)، امیر طاهری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - آبان 1392
119000 ریال
تونی بوزان، بری بوزان، هوتن فرزادپور (مترجم) تونی بوزان
ناشر: بافکر - مرداد 1387
58500 ریال
نمایش 1 - 15 از 55 مورد