ترتیب بر اساس:
ترور رومین، فرخنده مفیدی (مترجم)، فرزانه کریمی (ویراستار) ترور رومین
ناشر: قدیانی - 11 اسفند 1398
90000 ریال 81000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
الیزابت وردیک، ترور رومین، حسن نصیرنیا (مترجم)، رضا کریمی (ویراستار) الیزابت وردیک
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 1 بهمن 1398
120000 ریال
ترور رومین ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1395
100000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 17 فروردین 1387
100000 ریال
ترور رومین، ژاله نوینی (مترجم) ترور رومین
ناشر: ایران بان - 12 خرداد 1398
340000 ریال
ترور رومین، الیزابت وردیک ترور رومین
ناشر: ایران بان - 12 خرداد 1398
700000 ریال
ناشر: ایران بان - 23 آذر 1398
360000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 4 آبان 1398
110000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 اسفند 1398
140000 ریال
ترور رومین، نوشین نقش تبریزی (مترجم) ترور رومین
ناشر: پانوشت، موسسه فرهنگی هنری گنجینه واژگان - 19 آذر 1390
ناشر: ایران بان - 22 اسفند 1400
4200000 ریال
ترور رومین، استیو مارک(تصویرگر) ترور رومین
ناشر: ایران بان - 17 خرداد 1399
700000 ریال
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 29 تیر 1399
550000 ریال
الیزابت وردیکت، ترور رومین الیزابت وردیکت
ناشر: ایران بان - 19 آبان 1401
700000 ریال
ترور رومین، شهرزاد فتوحی (مترجم) ترور رومین
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 4 آبان 1398
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد