ترتیب بر اساس:
ترنس اوستن براون، بهمن یزدی صمدی (مترجم)، مصطفی ولی زاده (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
300000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم)، مجتبی طباطبایی یزدی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 1397
600000 ریال
ترنس اوستن براون، پژمان فرد اصفهانی (مترجم)، مژگان الهیاری (مترجم)، سیروس زینلی (مقدمه) ترنس اوستن براون
ناشر: خسروی، دیباج - 6 آذر 1387
148000 ریال
ترنس اوستن براون، زهرا مرادپور (مترجم)، عبدالله قاسمیان (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: خسروی، دیباج - 15 مرداد 1390
89000 ریال
ترنس اوستن براون، اسعد آذرنژاد (مترجم)، سایه حاجی قاسمی (مترجم)، مریم احمدزاده (مترجم)، عاطفه نامی (مترجم)، منصوره کاظمی (مترجم)، بهروز جوهری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اشراقیه، بابازاده - 4 اسفند 1393
490000 ریال
ترنس اوستن براون، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 5 اسفند 1387
120000 ریال
ترنس اوستن براون، مجتبی طباطبایی یزدی، عبدالله قاسمیان، ضرغام سپهری زاده (مترجم)، غلامرضا زرینی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: تابش اندیشه - 27 بهمن 1387
220000 ریال
ترنس اوستن براون، محمدحسین مدرسی (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: ابن سینا - مرداد 1396
400000 ریال
ترنس اوستن براون، شیرین قدمی (مترجم)، مرضیه موج بافان (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: جامعه نگر - 1 خرداد 1392
250000 ریال
ترنس اوستن براون، ندا سرای گردافشاری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - آذر 1396
220000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم سرخه (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: خسروی - دی 1395
398000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم سرخه (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: سینا طب، رودگون - دی 1396
350000 ریال
ترنس اوستن براون، سیداکبر اکبری (مترجم)، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - 29 دی 1393
180000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - 23 اسفند 1391
700000 ریال
ترنس اوستن براون، کریم فروغی وند (مترجم)، رضا دوستی (مترجم)، شیرین عیوضی (مترجم)، پریسا تابش (مترجم)، سیداکبر اکبری (مترجم)، رضا عمرانی (ویراستار) ترنس اوستن براون
ناشر: اطمینان - 23 اسفند 1391
700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد