محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد ال رایوست، کلیفورد استین، علی دهقان طرزه (مترجم) تامس کورمن
ناشر: نص - 1401
2090000 ریال 1881000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد ال رایوست، کلیفورد استین تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 16 خرداد 1399
3350000 ریال 2900000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 29 فروردین 1389
250000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 20 آذر 1391
250000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 1390
110000 ریال
تامس کورمن تامس کورمن
ناشر: پندار پارس - اردیبهشت 1395
340000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، عین الله جعفرنژادقمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: علوم رایانه - 6 اسفند 1390
110000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، گروه مهندسی-پژوهشی خوارزمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: درخشش - 13 آبان 1385
55000 ریال
تامس کورمن، چارلز لیزرسان، رونالد دیوست، کلیفورد اشتاین، گروه مهندسی-پژوهشی خوارزمی (مترجم) تامس کورمن
ناشر: درخشش - 4 خرداد 1387
75000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد