ترتیب بر اساس:
رضا مهربان، بهنام قاسمی (ویراستار) رضا مهربان
ناشر: نما، جهان فردا - مرداد 1387
35000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
بهنام قاسمی، زهره شهرانی، الهام آقابابایی (ویراستار) بهنام قاسمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - آذر 1397
90000 ریال
اد دنینگ، بهنام قاسمی (مترجم) اد دنینگ
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند 1393
200000 ریال
بهنام قاسمی، الهام آقابابایی (ویراستار) بهنام قاسمی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان) - آذر 1390
50000 ریال
آرش شمس (مترجم)، بهنام قاسمی (مترجم)، مهرداد رحیمی (ویراستار) آرش شمس (مترجم)
ناشر: کنکاش - شهریور 1402
1800000 ریال
سو لی، بهنام قاسمی (مترجم)، احسان طسوجیان (مترجم) سو لی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - شهریور 1398
400000 ریال
رضا مهربان، بهنام قاسمی () رضا مهربان
ناشر: نما، جهان فردا - مرداد 1387
35000 ریال
اسکات آلن جانسون، سارا گودرزی (مترجم)، بهنام قاسمی (مترجم)، مهرداد رحیمی (مترجم) اسکات آلن جانسون
ناشر: کنکاش - شهریور 1402
4500000 ریال
آرش شمس (مترجم)، حسن شریفی (مترجم)، منا بغدادچی (مترجم)، مهرداد رحیمی (مترجم)، بهنام قاسمی (ویراستار) آرش شمس (مترجم)
ناشر: کنکاش - شهریور 1402
3000000 ریال
گرانت کوپر، محمدعلی اکبری (مترجم)، بهنام قاسمی (مترجم)، احمد مکاری (مترجم) گرانت کوپر
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - بهمن 1393
80000 ریال
بهنام قاسمی، نرگس مومنی موگویی بهنام قاسمی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - اسفند 1395
120000 ریال
رضا مهربان، بهنام قاسمی (ویراستار) رضا مهربان
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
35000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد