محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ورنر نلسون، حسین فرشادمقدم (مترجم)، پوراندخت غلامی پورشیرازی (مترجم)، پیام کشاورزچافجیری (مترجم)، بهنام ثبوتی (ویراستار) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - مرداد 1393
500000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
یاسر قوامی (مترجم)، بهنام ثبوتی (مترجم) یاسر قوامی (مترجم)
ناشر: علوم کامپیوتر - 1391
178000 ریال
بهنام ثبوتی، حسین شیری، مسعود هاشم زاده اصفهانی بهنام ثبوتی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اسفند 1390
98000 ریال
بهنام ثبوتی، شهرزاد فلاح بهنام ثبوتی
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - بهمن 1389
60000 ریال
سیدمهدی موسوی، افشین امینی، بهنام ثبوتی سیدمهدی موسوی
ناشر: کتاب میر - 1383
118000 ریال
ناشر: تیمورزاده، طبیب - بهمن 1387
129000 ریال
ناشر: تیمورزاده، طبیب - مهر 1387
94500 ریال
روزبه کاظمی، بهنام ثبوتی (مترجم) روزبه کاظمی
ناشر: کتاب میر - 1382
52000 ریال
بهنام ثبوتی(گردآورنده)، فربد عبادی فردآذر(گردآورنده) بهنام ثبوتی(گردآورنده)
ناشر: ایرانا رسانه - بهمن 1397
ورنر نلسون، بهنام ثبوتی (مترجم)، پیام کشاورز چافجیری (مترجم)، کیانوش خلیلی (مترجم) ورنر نلسون
ناشر: علوم کامپیوتر - مرداد 1391
282000 ریال
بهنام ثبوتی، شهرزاد فلاح بهنام ثبوتی
ناشر: علوم کامپیوتر - مهر 1390
138000 ریال
ناشر: تیمورزاده - اسفند 1391
175000 ریال
ناشر: آرتین طب - اسفند 1396
198000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد