ترتیب بر اساس:
شیرین قدمی (گردآورنده)، مریم سنجری پور (گردآورنده)، محمدامین جاویدی (گردآورنده)، بهمن اکبری (گردآورنده)، نجات مهدیه (زیرنظر) شیرین قدمی (گردآورنده)
ناشر: جامعه نگر - آبان 1391
290000 ریال 261000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
بهمن اکبری، محمدرضا عاشوری بهمن اکبری
ناشر: برای فردا - شهریور 1395
550000 ریال
ترنس اوستن براون، شیرین قدمی (مترجم)، مرضیه موج بافان (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم) ترنس اوستن براون
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1392
250000 ریال
بهمن اکبری، محمدرضا عاشوری، عبدالمجید قاسمیان، سعیده عبداله پور بهمن اکبری
ناشر: جامعه نگر - دی 1392
290000 ریال
حسن توزنده جانی، شهنام ابوالقاسمی، بهمن اکبری حسن توزنده جانی
ناشر: مرندیز - شهریور 1384
18500 ریال
بهمن اکبری (گردآورنده)، مرضیه موج بافان (گردآورنده) بهمن اکبری (گردآورنده)
ناشر: برای فردا - آذر 1394
210000 ریال
بهمن اکبری، محمدرضا عاشوری بهمن اکبری
ناشر: برای فردا - آذر 1398
550000 ریال
ناشر: زبان آکادمیک - بهمن 1395
150000 ریال
امیرنظام الدین علیشیر نوائی، بهمن اکبری (گردآورنده)، سیومه غنی آوا (گردآورنده) امیرنظام الدین علیشیر نوائی
ناشر: بین المللی الهدی - دی 1387
شهنام ابوالقاسمی، ادوارد تایبر، حسن توزنده جانی (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم)، مسعود سعیدی (مترجم)، مصطفی نوکنی (مترجم) شهنام ابوالقاسمی
ناشر: شهر فیروزه - 1383
24000 ریال
شهنام ابوالقاسمی، آرنولد لازاروس، نویده گرامی، حسن توزنده جانی (مترجم)، بهمن اکبری (مترجم)، مهدیه رمشی (مترجم) شهنام ابوالقاسمی
ناشر: شهر فیروزه - 1383
18000 ریال
گریلین اسمیت، بهمن اکبری (مترجم) گریلین اسمیت
ناشر: دیرین - آبان 1398
50000 ریال
ناهید لطفی (ویراستار)، حسن توزنده جانی (گردآورنده)، شهنام ابوالقاسمی (گردآورنده)، بهمن اکبری (گردآورنده) ناهید لطفی (ویراستار)
ناشر: شهر فیروزه، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد نیشابور) - آذر 1390
75000 ریال
ماچی پوتس، سامان سامنی (مترجم)، اکرم شکاریان بهزادی (مترجم)، بهمن اکبری(مقدمه) ماچی پوتس
ناشر: اندیشه احسان - خرداد 1402
1700000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد