ترتیب بر اساس:
بهلول علیجانی بهلول علیجانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 شهریور 1401
440000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
بهلول علیجانی بهلول علیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 شهریور 1393
75000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 بهمن 1392
30000 ریال
جان اف. لونسبری، فرانک تی. آلدریچ، بهلول علیجانی (مترجم) جان اف. لونسبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 تیر 1391
60000 ریال
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 دی 1386
270000 ریال
محمدقاسم وحیدی اصل، بهلول علیجانی (ویراستار) محمدقاسم وحیدی اصل
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 آذر 1398
260000 ریال
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
310000 ریال
محمدقاسم وحیدی اصل، بهلول علیجانی (ویراستار) محمدقاسم وحیدی اصل
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 آذر 1398
260000 ریال
بهلول علیجانی بهلول علیجانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آبان 1398
200000 ریال
جان اف. لونسبری، فرانک تی. آلدریچ، بهلول علیجانی (مترجم) جان اف. لونسبری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 فروردین 1393
60000 ریال
ابراهیم جعفرپور، بهلول علیجانی (ویراستار)، فرهاد شهداد (ویراستار) ابراهیم جعفرپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 دی 1390
155000 ریال
کیت بوچر، بهلول علیجانی (مترجم) کیت بوچر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آبان 1390
36000 ریال
محمدقاسم وحیدی اصل، بهلول علیجانی (ویراستار) محمدقاسم وحیدی اصل
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 مرداد 1384
260000 ریال
ناشر: مدرسه - 1382
15000 ریال
بهلول علیجانی، مهدی آسیائی، سهیلا جوانمرد، جواد بداق جمالی بهلول علیجانی
ناشر: سخن گستر - 1383
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد