ترتیب بر اساس:
محمدرضا بانک توکلی (مترجم)، رضا شریعتی نسب (مترجم)، بهروز وحیدی (مترجم) محمدرضا بانک توکلی (مترجم)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1393
334000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: خدمات فرهنگی کرمان - 23 شهریور 1387
25000 ریال
ناشر: نهر دانش - اسفند 1395
80000 ریال
اکه کارلسون، جیتکا فوهر، فرانز وگ شیدر، گوتفراید شمل، بهروز وحیدی (مترجم)، عادل حقانی آبندانسری (مترجم)، یدالله شیخ قمی (ویراستار) اکه کارلسون
ناشر: شرکت سهامی برق منطقه ای تهران - 6 آذر 1387
بهروز وحیدی بهروز وحیدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 14 آبان 1399
350000 ریال
داس، بهروز وحیدی (مترجم)، محمدجواد البرزی (مترجم)، محمدرضا بانک توکلی (مترجم)، رضا شریعتی نسب (مترجم)، محمود فتوحی فیروزآباد (ویراستار) داس
ناشر: گل آفتاب - 8 مهر 1385
95000 ریال
داس، بهروز وحیدی (مترجم)، محمدجواد البرزی (مترجم)، محمدرضا بانک توکلی (مترجم)، رضا شریعتی نسب (مترجم)، محمود فتوحی فیروزآباد (ویراستار) داس
ناشر: گل آفتاب - 13 آبان 1385
95000 ریال
هادی سعادت، بهروز وحیدی (مترجم)، محمدجواد البرزی (مترجم) هادی سعادت
ناشر: آوای نور - 7 خرداد 1384
31000 ریال
بهروز وحیدی بهروز وحیدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1400
900000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد