ترتیب بر اساس:
بهروز قلی زاده، محمد ایزدی (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 13 بهمن 1401
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
وارن کاریترز، دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) وارن کاریترز
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 6 شهریور 1392
300000 ریال 270000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1390
480000 ریال 432000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - شهریور 1395
180000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 17 آبان 1391
90000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 30 بهمن 1390
180000 ریال
دونالد هیرن، ام.پائولین بیکر، بهروز قلی زاده (مترجم) دونالد هیرن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 16 آذر 1389
300000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 1395
400000 ریال
بهروز قلی زاده، مهیار بدیعی خرسند (ویراستار) بهروز قلی زاده
ناشر: دانش پژوهان فردای روشن - 3 اردیبهشت 1385
45000 ریال
بهروز قلی زاده بهروز قلی زاده
ناشر: حرکت نو (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شکوه علم و فن آوری) - 7 اسفند 1390
180000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد