محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 1381
20000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
نزار عانی، بهروز رفیعی (مترجم) نزار عانی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 1389
49000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 24 شهریور 1398
270000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1393
160000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1392
92000 ریال
سعیداسماعیل علی، محمدجواد رضا، بهروز رفیعی (مترجم)، محمود سوری (ویراستار) سعیداسماعیل علی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 دی 1391
70000 ریال
عبدالرحمان عبدالرحمان رقیب، بهروز رفیعی (مترجم)، علیرضا صادق زاده قمصری (زیرنظر) عبدالرحمان عبدالرحمان رقیب
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 30 شهریور 1389
38000 ریال
بهروز رفیعی (مترجم) بهروز رفیعی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - تیر 1395
135000 ریال
بهروز رفیعی (گردآورنده) بهروز رفیعی (گردآورنده)
ناشر: بین المللی الهدی - 1 خرداد 1387
ناشر: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی - 27 اسفند 1391
70000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1397
200000 ریال
بهروز رفیعی بهروز رفیعی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - آبان 1396
248000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد