ترتیب بر اساس:
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: نوپردازان - 6 آذر 1398
4000000 ریال 3600000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
بنجامین وایلی، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: عبادی، علمیران - اسفند 1394
140000 ریال 126000 ریال
بنجامین وایلی، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: نوپردازان - تیر 1395
1800000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - 2 آبان 1391
360000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، بهزاد خداکرمی (مترجم) بنجامین وایلی
ناشر: سپاهان - 6 بهمن 1388
85000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - 14 بهمن 1385
80000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، بهزاد خدکرمی (مترجم) بنجامین وایلی
ناشر: سپاهان - 10 بهمن 1388
15000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - 27 آذر 1392
300000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - 1386
90000 ریال
بنجامین وایلی، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: نوپردازان - اردیبهشت 1396
1060000 ریال
بنجامین وایلی، ویکتورلایل استریتر بنجامین وایلی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - شهریور 1395
450000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - 19 مهر 1385
280000 ریال
غلامرضا ملک زاده، غلام محمد معتمدی، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) غلامرضا ملک زاده
ناشر: نما - 1382
50000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - 23 آذر 1390
90000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم) بنجامین وایلی
ناشر: نما - 2 آذر 1387
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد