محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: سمت - 3 خرداد 1402
2540000 ریال 2286000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - 7 اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 11 مرداد 1401
1250000 ریال
ریموند وکس، باقر انصاری (مترجم) ریموند وکس
ناشر: جنگل، جاودانه - 2 مهر 1401
600000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 شهریور 1398
240000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 4 شهریور 1387
45500 ریال
باقر انصاری (گردآورنده)، جعفر کوشا (مقدمه) باقر انصاری (گردآورنده)
ناشر: مجد - 8 مرداد 1391
340000 ریال
ناشر: خرسندی - آذر 1394
550000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: میزان - 18 تیر 1393
120000 ریال
باقر انصاری (مترجم)، مسعود فریادی (مترجم)، فائزه عامری (مترجم)، مسلم آقایی طوق (مترجم)، جعفر شفیعی سردشت (مترجم)، مرتضی لطفی (مترجم)، حسن لطفی (مترجم) باقر انصاری (مترجم)
ناشر: خرسندی - 9 مهر 1392
740000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: دادگستر - 24 اسفند 1387
43000 ریال
ریموند وکس، باقر انصاری (مترجم) ریموند وکس
ناشر: جنگل، جاودانه - 28 اردیبهشت 1399
500000 ریال
مسعود فریادی، باقر انصاری (زیرنظر)، فاطمه بداغی (زیرنظر) مسعود فریادی
ناشر: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 23 خرداد 1390
30000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - آذر 1395
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد