ترتیب بر اساس:
چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: صفار - 22 آذر 1401
3100000 ریال 2790000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
بیتا مشایخی، ایرج نوروش، فریما نوروش بیتا مشایخی
ناشر: صفار، کتاب نو - 17 فروردین 1393
280000 ریال 252000 ریال
ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 7 فروردین 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
ایرج نوروش، فیض الله شیرازی ایرج نوروش
ناشر: صفار - 21 فروردین 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
ناشر: صفار، ایمان - 12 آبان 1392
3200000 ریال 2880000 ریال
ایرج نوروش، بیتا مشایخی ایرج نوروش
ناشر: صفار - آذر 1394
2200000 ریال 1980000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - 16 مهر 1401
3200000 ریال 2880000 ریال
جری ویگانت، دونالد کیسو، پال.ای. کی مل، ایرج نوروش (مترجم)، بیتا مشایخی (مترجم) جری ویگانت
ناشر: کتاب نو - 17 آبان 1391
350000 ریال 315000 ریال
ناشر: نگاه دانش - 21 مرداد 1401
2800000 ریال 2520000 ریال
چارلز هورن گرن، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: صفار - 2 اسفند 1401
3200000 ریال 2880000 ریال
ساسان مهرانی، ایرج نوروش ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - 10 بهمن 1400
3000000 ریال 2200000 ریال
کاوه مهرانی، ایرج نوروش، یاسر بذرگر، محمد ابراهیمی کاوه مهرانی
ناشر: کتاب نو - 12 دی 1391
200000 ریال 180000 ریال
ایرج نوروش، بیتا مشایخی ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - 26 اسفند 1385
196000 ریال 176400 ریال
ناشر: کتاب نو - 15 مهر 1388
118000 ریال 106200 ریال
رابرت ویلیام اسکیپنس، ایرج نوروش (مترجم)، مهدی فرهادی (مترجم)، محمدرضا شمس بیدهندی (مترجم)، ابوالفضل عباسی (مترجم) رابرت ویلیام اسکیپنس
ناشر: صفار - 21 خرداد 1402
1400000 ریال 1260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 63 مورد