ترتیب بر اساس:
کلاوس بوگناک، گوردن جان ون وایلن، ایرج امیری بهقدم (مترجم)، مهدی امیری بهقدم (مترجم) کلاوس بوگناک
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - 30 بهمن 1391
وضعیت: دست دوم (مثل نو)
150000 ریال 120000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
ریچاردادوین سانتگ، گوردن جان ون وایلن، ایرج امیری بهقدم (مترجم)، مهدی امیری بهقدم (مترجم) ریچاردادوین سانتگ
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - 26 خرداد 1393
225000 ریال 202500 ریال
کلاوس بوگناک، گوردن جان ون وایلن، ایرج امیری بهقدم (مترجم)، مهدی امیری بهقدم (مترجم) کلاوس بوگناک
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - 24 تیر 1398
900000 ریال
ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم ایرج امیری بهقدم
ناشر: آشینا، فن آذر - دی 1397
300000 ریال
ناشر: آشینا، فن آذر - دی 1397
270000 ریال
ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم، حسن میراب (ویراستار) ایرج امیری بهقدم
ناشر: آشینا - 8 مهر 1385
48000 ریال
ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم، سیامک میرمعصومی ایرج امیری بهقدم
ناشر: آشینا - 26 مرداد 1388
88000 ریال
ایرج امیری بهقدم، پوریا صادقیان ایرج امیری بهقدم
ناشر: آشینا، فن آذر - 27 تیر 1389
120000 ریال
ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم، سیامک میرمعصومی ایرج امیری بهقدم
ناشر: آشینا، فن آذر - 2 شهریور 1389
88000 ریال
ایرج امیری بهقدم ایرج امیری بهقدم
ناشر: دانشگاهی کیان - تیر 1396
395000 ریال
ایرج امیری بهقدم، مهدی امیری بهقدم ایرج امیری بهقدم
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - اسفند 1396
450000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد