ترتیب بر اساس:
ناشر: ابن سینا - اسفند 1399
1500000 ریال 1350000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - آذر 1392
349000 ریال
ویلیام الگزاندرنیومن دورلند، عباس غفاری (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) ویلیام الگزاندرنیومن دورلند
ناشر: جامعه نگر، آبژ، ژیوار - خرداد 1393
480000 ریال
نائومی انید اسلک، اکرم عبدی (مترجم)، سمانه غیورباغبانی (مترجم)، محمدعلی باقرپورولاشانی (ویراستار) نائومی انید اسلک
ناشر: مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد - آذر 1392
33000 ریال
سیدشهاب الدین صدر (مترجم)، سیدمهرداد مظفر (مترجم)، هوشنگ نجفی (مترجم)، اکرم عبدی (مترجم) سیدشهاب الدین صدر (مترجم)
ناشر: ابن سینا - بهمن 1399
2500000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد