محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سودابه افشارپور (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 3 اسفند 1389
55000 ریال 49500 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، محسن لوح موسوی، مرتضی پیروزی، حبیب تهرانی زاده، پریسا کرمانی زاده یونس لطفی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 22 آبان 1389
60000 ریال
اکرم حاج علی اکبر اکرم حاج علی اکبر
ناشر: آموزش - 13 اسفند 1393
120000 ریال
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سودابه افشارپور (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی - 3 اسفند 1389
55000 ریال
سیروان شیخی (گردآورنده)، یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) سیروان شیخی (گردآورنده)
ناشر: اساتید - 26 دی 1384
65000 ریال
سیروان شیخی (گردآورنده)، یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) سیروان شیخی (گردآورنده)
ناشر: اساتید - 26 دی 1384
45000 ریال
یونس لطفی (گردآورنده)، اکرم حاج علی اکبر (گردآورنده)، سعیده مهرکیان (گردآورنده) یونس لطفی (گردآورنده)
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 27 آذر 1385
15000 ریال
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 1383
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: تحفه - 1383
یونس لطفی، اکرم حاج علی اکبر، سودابه افشارپور یونس لطفی
ناشر: تحفه - 1383
نمایش 1 - 10 از 10 مورد