ترتیب بر اساس:
اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، پونه لشگری (ویراستار) اکبر عالم تبریز
ناشر: اشراقی، صفار - بهمن 1392
140000 ریال 126000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
محمد فاریابی باسمنج، اکبر عالم تبریز محمد فاریابی باسمنج
ناشر: صفار - اردیبهشت 1395
3400000 ریال 3060000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 1392
95000 ریال
اکبر عالم تبریز اکبر عالم تبریز
ناشر: پوران پژوهش - دی 1393
450000 ریال
محمد فاریابی باسمنج، اکبر عالم تبریز محمد فاریابی باسمنج
ناشر: اشراقی، صفار - مهر 1389
190000 ریال
اکبر عالم تبریز، علی حاجی باباعلی، ایمان رجبی فرد اکبر عالم تبریز
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - فروردین 1389
38000 ریال
اکبر عالم تبریز، حسین شادفر اکبر عالم تبریز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - دی 1392
200000 ریال
یاسر سبحانی فرد، اکبر عالم تبریز یاسر سبحانی فرد
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1397
1400000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضا تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: اشراقی، صفار - خرداد 1389
280000 ریال
ناشر: ترمه - آبان 1384
55000 ریال
اکبر عالم تبریز اکبر عالم تبریز
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - 1388
20000 ریال
اکبر عالم تبریز، بابک تبریزی اکبر عالم تبریز
ناشر: صفار - بهمن 1392
2500000 ریال
اکبر عالم تبریز، علیرضا محمدرحیمی، احسان بشیری (ویراستار) اکبر عالم تبریز
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - خرداد 1388
95000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - اردیبهشت 1388
80000 ریال
اکبر عالم تبریز اکبر عالم تبریز
ناشر: پوران پژوهش - اردیبهشت 1395
260000 ریال
نمایش 1 - 15 از 26 مورد