محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
انجمن روان پزشکی آمریکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: روان - 14 خرداد 1401
5500000 ریال 5000000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، پانته آ احدیان فرد (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: ابن سینا - 6 دی 1395
950000 ریال 855000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - 22 آذر 1399
750000 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، فرزین رضاعی (مترجم)، علی فخرایی (مترجم)، آتوسا فرمند (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: کتاب ارجمند - 9 آبان 1400
2950000 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
2500000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، هامایاک آوادیس یانس (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: رشد - تیر 1394
3000000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، علی کریمی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: رسانه تخصصی - اسفند 1394
200000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، محمدرضا فیاضی بردبار (مترجم)، مسعود نامجو (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - 7 بهمن 1398
400000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد