ترتیب بر اساس:
لن اسپری، امینه کاکایی (مترجم)، عزیزه افخم ابراهیمی (مترجم)، زهرا طاهری فر (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، سیده حامده انفرادی (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) لن اسپری
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
69000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
جوزیان کوبرت، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم) جوزیان کوبرت
ناشر: دانژه - 29 اردیبهشت 1392
380000 ریال
جوزیان کوبرت، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، محمدمهدی شریعت باقری (ویراستار) جوزیان کوبرت
ناشر: دانژه - 29 اردیبهشت 1392
95000 ریال
لیندا کاکروورتی، میترا حکیم شوشتری (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، امینه کاکایی (مترجم)، کیان فروزش (ویراستار) لیندا کاکروورتی
ناشر: دانژه - 22 آذر 1391
330000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد