ترتیب بر اساس:
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
50000 ریال 45000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
میثم نجیمی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، سعیده صیاد قبادی میثم نجیمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1392
50000 ریال 45000 ریال
پرویز قدوسی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی پرویز قدوسی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بهمن 1389
10000 ریال
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - شهریور 1392
10000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار امیرمازیار رئیس قاسمی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - تیر 1393
25000 ریال
علیرضا باقری، طیبه پرهیزکار، سیدحسام مدنی، امیرمازیار رئیس قاسمی علیرضا باقری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مرداد 1393
95000 ریال
طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، امیرمازیار رئیس قاسمی، علی اکبر رمضانیانپور طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - اسفند 1389
15000 ریال
طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی، سعیده صیادقبادی طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آذر 1390
20000 ریال
طیبه پرهیزکار، نادر خواجه احمدعطاری، امیرمازیار رئیس قاسمی طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آبان 1390
10000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، حسن تابش، امیرمازیار رئیس قاسمی، امیر عشیری (ویراستار)، علی اکبر رمضانیان پور (زیرنظر) فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بهمن 1386
5000 ریال
سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی، رسول احمدی، امیرمازیار رئیس قاسمی، مجتبی طیبات، فرهنگ طهماسبی، آزاده رئیسیان سعید بختیاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بهمن 1389
15000 ریال
سعید بختیاری، بهروز محمدکاری، طیبه پرهیزکار، محمدجعفر هدایتی، سهیل مجیدزمانی، امیرمازیار رئیس قاسمی سعید بختیاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مهر 1389
10000 ریال
علی اله وردی، سعید بختیاری، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار علی اله وردی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - بهمن 1391
27000 ریال
طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، امیرمازیار رئیس قاسمی، جعفر سبحانی طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1392
15000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد