ترتیب بر اساس:
دیوید توماس، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) دیوید توماس
ناشر: به تدبیر - 28 خرداد 1390
35000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
اینگمار سوان تسون، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) اینگمار سوان تسون
ناشر: به تدبیر - 24 اردیبهشت 1387
30000 ریال
فیلیپا دیویس، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، شهرزاد فتوحی (ویراستار)، محمدرضا هراتی (ویراستار) فیلیپا دیویس
ناشر: به تدبیر - 11 آبان 1387
35000 ریال
مارک والیزییویچ، فرزاد هراتی (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار)، امیرحسین شهبازلو (ویراستار) مارک والیزییویچ
ناشر: به تدبیر - 27 آذر 1384
50000 ریال
لوئیس دزتل، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، جواد فریدمهاجر (مترجم)، بابک میراب زاده (مترجم) لوئیس دزتل
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 1381
48000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد