ترتیب بر اساس:
نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)، مینا عبدالهی (مترجم)، عظیمه ایزدی (مترجم)، سیلویااسکات استامپ (ویراستار)، جانیس ال ریموند (ویراستار)، ال. کتلین ماهان (ویراستار) نیاز محمدزاده هنرور (مترجم)
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی - 5 اسفند 1391
160000 ریال 144000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
استامپ سیلویا اسکات، ال.کتلین ماهان استامپ سیلویا اسکات
ناشر: جامعه نگر - خرداد 1394
249000 ریال
ال.کتلین ماهان، جنیس ال. ریموند ال.کتلین ماهان
ناشر: حیدری - مهر 1396
700000 ریال
سیلویااسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، گیتی ستوده (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رویان پژوه - 27 شهریور 1391
160000 ریال
ناشر: خسروی - 17 مهر 1392
1200000 ریال
ال.کتلین ماهان، جنیس ال. ریموند ال.کتلین ماهان
ناشر: حیدری - مهر 1396
400000 ریال
ال. کتلین ماهان، محمد خلیلی (مترجم)، علی رستمی (مترجم)، فاطمه جوادی (مترجم)، منصور صابری (مترجم)، آرزو رضازاده (مترجم)، شیرین افشاری (مترجم)، نشاط رضایی (مترجم)، هدی درخشانیان (مترجم)، سمیه اطهاری نیک عزم (مترجم)، اکرم کبیری (مترجم)، ایوب زمانی (مترجم)، ندا حقیقت (مترجم) ال. کتلین ماهان
ناشر: خسروی، دیباج - 15 مرداد 1390
135000 ریال
ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات، جنیسل ریموند، احمدرضا درستی (مترجم)، عباس یوسفی نژاد (مترجم)، امید توپچیان (مترجم)، میلاد دانشی (مترجم) ال. کتلین ماهان
ناشر: جعفری - 2 دی 1391
179000 ریال
ال. کتلین ماهان، سیلویا اسکات استامپ، جانیس ال ریموند، کاظم اسلامی (مترجم) ال. کتلین ماهان
ناشر: جعفری - 24 بهمن 1391
55000 ریال
جنیسل ریموند، ال. کتلین ماهان، سیلویااسکات استامپ، مریم تقدیر (مترجم)، مهکامه عاشورپور (مترجم)، زهره مظلوم (زیرنظر) جنیسل ریموند
ناشر: آثار سبحان - 1 آبان 1391
74000 ریال
ال.کتلین ماهان، فرزاد شیدفر (مترجم) ال.کتلین ماهان
ناشر: جامعه نگر - تیر 1397
289000 ریال
سیلویااسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، جانیکل ریموند، سلمان محمدی (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رهپویان شریف - 27 بهمن 1392
325000 ریال
سیلویااسکات استامپ، جانیکل ریموند، ال. کتلین ماهان، سلمان محمدی (مترجم) سیلویااسکات استامپ
ناشر: رهپویان شریف - 27 بهمن 1392
325000 ریال
استامپ سیلویا اسکات، ال.کتلین ماهان استامپ سیلویا اسکات
ناشر: تحفه - اسفند 1394
57000 ریال
سیلویا اسکات استامپ، ال. کتلین ماهان، جلال حجازی (مترجم)، فاطمه رضاییان (مترجم) سیلویا اسکات استامپ
ناشر: اندیشه رفیع - 9 خرداد 1390
59500 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد