ترتیب بر اساس:
جی. ال. مریام، ال.جی. کریگ، اردشیر اطیابی (مترجم) جی. ال. مریام
ناشر: صفار - اردیبهشت 1398
650000 ریال 585000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
ال.جی. کریگ، جیمز ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1395
650000 ریال
جیمزلیترپ مریام، ال.جی. کریگ، بهرام پوستی (مترجم) جیمزلیترپ مریام
ناشر: متفکران - اردیبهشت 1392
480000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: متفکران - آبان 1393
780000 ریال
جیمز مریام، ال.جی. کریگ، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، علی سینایی (مترجم) جیمز مریام
ناشر: نما - آبان 1388
160000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام، جواد شهبازی کرمی (مترجم)، مهدی فاضلی جزه ئی (مترجم) ال.جی. کریگ
ناشر: امید انقلاب، موسسه کتاب آراد - بهمن 1388
150000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام، سعید محجوب مقدس (مترجم) ال.جی. کریگ
ناشر: سپاهان - مهر 1388
100000 ریال
جی. ال. مریام، ال.جی. کریگ، ادریس غلامی (مترجم)، آرش سیفی (مترجم) جی. ال. مریام
ناشر: علوم ایران - آذر 1391
185000 ریال
ال.جی. کریگ، جیمز ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: علوم ایران - اسفند 1398
570000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: نما - اسفند 1393
360000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: آشینا، فن آذر - شهریور 1394
250000 ریال
ال.جی. کریگ، جیمز ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: امید انقلاب - بهمن 1395
450000 ریال
ال.جی. کریگ، جیمز ال. مریام ال.جی. کریگ
ناشر: علوم ایران - آبان 1398
720000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام، علی کلانتری (مترجم) ال.جی. کریگ
ناشر: به آوران - دی 1388
110000 ریال
ال.جی. کریگ، جی. ال. مریام، علی کلانتری (مترجم) ال.جی. کریگ
ناشر: به آوران - آبان 1388
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد